ប្រភេទដែលស្វែងរកច្រើនបំផុតនៅឆ្នាំ ២០២១

ពួក​យើង​គឺ FLASHMART

ប្លែក
MARKET
PLACE

ទំព័រដើមអំពីភី

យើងជាមនុស្សបើកចំហ marketplace

អំពី
ពួកយើង។

យើងផ្តល់ជូនគ្រឿងអលង្ការស្រស់ស្អាតនិងទាន់សម័យបំផុតគ្រប់ម៉ូដនិងនិន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រី។ ធ្វើជម្រើសល្អជាមួយប្លក់របស់យើង

រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់

សុវត្ថិភាព
កិច្ចព្រមព្រៀង។

យើងផ្តល់ជូននូវជម្រើសនៃវិធីបង់ប្រាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

កាត
ស្នាដៃរបស់ខ្ញុំ