กุญแจมือ Bodhi

เมล็ดพืชมงคล ความหมายของเมล็ดพืชมงคล bodhi ในพระพุทธศาสนา
เมล็ดพันธุ์ของ bodhi มักจะใช้ตามที่เป็นอยู่โดยมีสันหรือเส้นเลือดเล็กๆ ปรากฏบนeur Couleur สหและeur ลักษณะที่ไม่ขัดเงา

 

แสดงผลลัพธ์ 27 รายการ